ถ้าไม่ทำประกันมะเร็ง เลือกทำประกันแบบไหนดี?

ประกันมะเร็ง

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า โรคมะเร็ง เป็นโรคที่คร่าชีวิตคนเป็นจำนวนมาก เรียกได้ว่าเป็นสาเหตุหลัก ๆ ของการเสียชีวิตจากโรคร้ายเลยก็ว่าได้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้หลาย ๆ คน เริ่มมีความกังวลใจ จึงมองหาความคุ้มครองดี ๆ จากประกันมะเร็งมาคุ้มครองเอาไว้ก่อน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรองรับความเสี่ยงของคนในยุคนี้นั่นเอง

และสำหรับใครที่กำลังอยู่ในระหว่างการครุ่นคิดและตัดสินใจว่าจะเลือกทำประกันแบบไหนดี จะเป็นประกันมะเร็ง หรือประกันภัยรูปแบบอื่น ๆ ที่จะตอบโจทย์มากกว่า ลองมาดูประกันโรคร้ายแรง ที่ช่วยดูแลในกรณีที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้าย เรียกได้ว่ามีความใกล้เคียงกับประกันมะเร็งเลย ลองอ่านรายละเอียดคร่าว ๆ เกี่ยวกับรูปแบบของความคุ้มครอง เพื่อนำไปเปรียบเทียบดูก่อนได้เลย

ลักษณะความคุ้มครองของประกันโรคร้ายแรงและประกันมะเร็ง

  • กรมธรรม์คุ้มครองตลอดชีพ

ความคุ้มครองรูปแบบนี้จะดูแลผู้เอาประกันยาว ๆ ไปจนถึงอายุ 90 ปี  มีการจ่ายเบี้ยประกันคงที่ เมื่อครบสัญญามีเงินคืน แต่จะต้องจ่ายเบี้ยประกันต่อเนื่องยาวนานเป็น 10 – 20 ปี ส่วนลักษณะการคุ้มครอง จะจัดเป็น ระยะเริ่มต้น หรือระยะลุกลาม ซึ่งจะจ่ายค่าชดเชยเป็นเปอร์เซ็นจากจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ทำไว้

เช่น หากผู้เอาประกันได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์แล้วพบว่าเป็นโรคร้ายแรงในระยะเริ่มต้น บริษัทฯ จะจ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และหากตรวจพบว่าเป็นในระยะลุกลาม บริษัทประกันจะจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือตามวงเงินคุ้มครองที่เหลืออยู่

  • กรมธรรม์แบบคุ้มครองต่อปี

ความคุ้มครองรูปแบบนี้ เป็นแบบสัญญาเพิ่มเติมที่ถูกแยกออกมา อาจอยู่ในแผนของการขายประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ ที่มีการเสนอขายแผนความคุ้มครองในลักษณะของประกันมะเร็ง/ประกันโรคร้ายแรง กล่าวคือ ต้องมีสัญญาหลักก่อนจึงจะซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ โดยหลัก ๆ แล้วจะคุ้มครองเฉพาะกรณีตรวจพบในระยะลุกลาม หรือเสียชีวิตจากโรคที่ระบุในเงื่อนไขเท่านั้น

สำหรับความคุ้มครองในแบบสัญญาเพิ่มเติม ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายเบี้ยตลอดอายุสัญญา และต่อสัญญากันแบบปีต่อปี เบี้ยจะมีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามอายุของผู้ทำประกัน และเป็นเบี้ยจ่ายทิ้ง โดยทั่วไปจะคุ้มครองจนถึงอายุ 70 – 85 ปี ความคุ้มครองรูปแบบนี้เหมาะกับคนอายุน้อย เพราะจะได้จ่ายเบี้ยที่ถูกกว่า และเหมาะกับคนที่มีประกันภัยตัวหลักอยู่แล้ว อยากซื้อความคุ้มครองอื่น ๆ คุ้มครองในโรคที่ตัวเองมีความเสี่ยงหรือเป็นกังวลอย่างเช่นประกันมะเร็ง ที่ช่วยดูแลกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง

ข้อดีของแบบคุ้มครองต่อปีก็คือผู้เอาประกันสามารถยกเลิกการรับความคุ้มครองได้ตามที่ต้องการ เมื่อเจอประกันภัยรูปแบบอื่นที่น่าสนใจกว่าก็สามารถเปลี่ยนไปเลือกอันนั้นแทนได้ เพราะไม่ได้มีการทำสัญญาผูกมัดในระยะยาวเหมือนกับรูปแบบแรกนั่นเอง